Beboerforeningen

Beboerforeningen

Beboerforeningen er for alle der bor i Kasted og omegn. Bestyrelsen, som vælges blandt beboerne, står for koordinering af de forskellige aktiviteter og sørger for information.

Bestyrelsen vælges til generalforsamlingen, der afholdes i forbindelse med sommerfesten i august. Her fastsættes også kontingentet og tales om årets aktiviteter og nye ideer.

Hvis du ønsker at blive medlem af beboerforeningen og få tilsendt mails om, hvad der sker i byen, kan du blot sende en mail til kastedbeboerforening@gmail.com, hvor du oplyser din/jeres emails, adresse og medlemmer i husstanden. Derudover skal du overføre 250 kr til konto nr.: 5382 – 243003, som er den aktuelle kontingent, der betales per hustand per år.

Beboerforeningens formål er at varetage beboernes interesser ifbm. f.eks trafikforhold, udstykninger, lokalplan osv. Endvidere er formålet at fastholde og videreudvikle det sociale og kulturelle liv i området.

Referater af årets bestyrelsesmøder kan findes her:

Bestyrelsen for Beboerforeningen kan bistå ved henvendelse til LSTK og offentlige myndigheder og forhandle på vegne af beboere i Kasted og Omegn.

Bestyrelsen kontaktes lettest på kastedbeboerforening@gmail.com

Fælleseje: Vi i beboerforeningen har fælleseje af stort festtelt, lang stige og buskrydder. Teltet koster et mindre beløb at leje, de andre ting kan lånes, når man er medlem af beboerforeningen.

Kasted og omegns beboerforening dækker et stort område. Alle er som udgangspunkt velkomne med tilknytning til byen. Officielt er der et kort over området vi dækker, det er Kasted Kirkes sogn. Det er dog mere noget historisk, vi går ikke så meget op i det i dag!